Franchise
Franchise Cégkereső
Franchise lehetőségek
Egyéb Szolgáltatás
Linkek
Rendezvények
 
Hírlevél 
A franchise rendszer

A franchise rendszer

A franchise nem mint önálló vállalkozási forma, hanem mint sajátos vállalkozási típus terjedt el világszerte, és az utóbbi időben hazánkban is megjelent.
A franchise olyan szoros együttműködésen alapuló vállalkozási típusnak tekinthető, amelynek keretében a franchise-átadó, vagy a rendszer tulajdonosa egy minden tekintetben, szakmai és kereskedelmi szempontból gondosan kialakított és piaci környezetben eredményesen kipróbált, komplex rendszert ad el. A rendszert teljeskörű betanítással, márkanév használattal és folyamatos segítséggel, ellenőrzéssel adja át franchise átvevőnek, aki a rendszert önálló vállalkozásában, saját használatra és kockázatra, az átadó előírásai szerint, a megállapodott területen és ideig, díjfizetés ellenében üzemelteti.

Franchise rendszer

A franchise fogalmának többféle meghatározás ismert. Amerikában az üzleti oldalt emelik ki elsősorban, de vannak olyan nézetek is, amelyek a franchise kapcsolatban a támogatást és segítségnyújtást hangsúlyozzák. A német szakirodalom elsősorban a szervezésben látja a franchise lényegét.

A franchise tevékenység igen komplex tevékenység, melynek főbb funkcióit az alábbiakban lehet összefoglalni:

-  vállalkozási típus, amely két fél szoros üzleti kapcsolatára alapul.
-  egységes áruterítési és beszerzési módszer és logisztikai megoldás,
-  egységes marketing módszer és kereskedelmi technika,
-  piaci behatolás és a piac gyors megdolgozásának eszköze
-  tőkemobilizáló eszköz
-  technológiai transzfer
-  garantált minőséghordozó
-  licenckereskedelem, know-how átadás
5. A franchise alaptípusai

A franchise különböző módozatai terjedtek el a világon. A szakirodalom az alábbi főbb alaptípusokat különbözteti meg:

A termék- és védjegy használati franchise
A termék- vagy védjegyhasználati franchise keretében az átadó egy termékhez kapcsolódó védjegy vagy márkahasználati jogot ad át az átvevőnek.

Licence
A licencszerződés keretében az átadó olyan gyártási, használati jogot ad el, amely kizárólag az átadó tulajdona. Az átadó ennek az ellenértékét fizeti meg. A licencszerződés egy meghatározott időszakra vonatkozóan kizárólagos területi jogot is magába foglalhat. A partnere egymástól függetlenek. A licencadónak nincs joga, hogy ellenőrizze az átadott technológia, eljárás alkalmazási folyamatát, a licenc átvevőnél kivéve azokat a követelményeket, amelyek a termék eladott termék tartalmára és minőségére vonatkoznak. Az átvevő cég az átadónak az eladott termék után úgynevezett használati díjat fizet.

Disztribútor - dealer
E forma keretében az átadó cég kizárólagos megállapodást köt a kereskedővel. A kereskedő jogot kap arra, hogy egy adott területen belül kizárólagos eladója legyen a vele szerződő gyártó termékének. Az átadó viszont kiköti, hogy szerződő partnere biztosítsa az általa megkívánt kiszolgálási minőséget. Védjegyhasználat A védjegy egy megkülönböztető jel a terméken. Segítségével a vásárló megállapíthatja, hogy az árut ki és hol gyártotta, egyben utal a minőségre is. Általában csak bejegyzett védjegy élvez oltalmat. A védjegy alapvető feladata, hogy az árut megkülönböztesse más azonos vagy hasonló szükségletet kielégítő árutól. A franchise-szerződés keretében a védjegy, márkáját átadó vállalkozásnak az átvevő meghatározott díjat fizet ezért a jogért.

Koncesszió
A koncessziónak kétféle formája ismert ebben a vonatkozásban:
- A franchise átadó kizárólagos jogot ad egy adott területen belül az átvevő szervezetnek, személynek. Ezért a jogért az átvevő egyszeri belépési díjat fizet és a folyamatos menedzsment-szolgáltatásért további meghatározott díjat fizet.
-  A franchise átadó megadja a jogot az átvevőnek bizonyos termék vagy termékcsoport meghatározott kereskedelmi egységben való eladásra. Ilyen koncessziós szerződésekre példa az áruházak esete, ahol ezért a jogért árbevétel arányos díjat fizet az átvevő.
Az üzleti franchise
Az üzleti franchise úgy jellemezhető leginkább, hogy ennek kertében a franchise-átadó nemcsak egy termék, szolgáltatás vagy védjegy használatát engedi át az átvevőnek, hanem az egész vállalkozás sikeres működéséhez kapcsolódó stratégiai, marketing-, minőségellenőrzési, számviteli és egyéb ismereteket is átadja az átvevőnek.

Franchise

Az üzleti franchise legfontosabb elemei a következők:
- Az átadó saját neve alatt, egyedi termékkel, szolgáltatással, berendezéssel vagy módszerrel vesz részt ebben az üzleti formában.
-  A rendszer a piacra vitele előtt az átadó teszteli a rendszer alkalmasságát a franchise- szerű üzleti vállalkozás megvalósítására.
-  Az átadó átengedi az átvevőnek, hogy az átadó neve alatt használja annak termékeit, eszközeit vagy szolgáltatási technológiáját.
-  A két fél között franchise-szerződés részletesen leírja azt a rendszert, amelyet az átvevő működtet, s amelynek szabályait mindkét félnek szigorúan be kell tartani. Felsorolja az átadó kötelezettségeit és azokat a földrajzi, valamint egyéb határokat, amelyek keretében az átvevőnek joga van működni.
-  Mielőtt az átvevő megkezdi tevékenységét, megfelelő tréningben vesz részt, és a működés megkezdése után folyamatos továbbképzésben részesül.
-  Az átadó a franchise-szerződés érvényessége alatt folyamatosan ellenőrzi az átadott rendszerrel kapcsolatos működési feltételek betartását.
-  Az átvevő folyamatosan használja az átadó eszközeit, módszereit és technikáját, s ezekért a szolgáltatásokért úgynevezett egyszeri koncessziós, valamint folyamatos bérleti díjat kell fizetnie.
-  Az átvevő általában független vállalkozó, akinek saját telephellyel kell rendelkeznie. Képesnek kell lennie utólagos beruházásokra is saját forrásaiból.
A franchise rendszerben az adott márkanévhez mindenütt ugyanazok a szolgáltatások tartoznak, egy rendszeren belül azonos az áruk minősége és a szolgáltatások színvonala.

A franchise mint marketing folyamat és igen szigorúan szabályzott üzleti forma tehát három tényezőt egyesít magában:

-  márkanév vagy márkajel,
-  az áruk, szolgáltatások és a működési mód állandósága,
-  sokkal hatékonyabb működés a széles körű hálózat egységeinek összehangolt munkája révén.


 
Mint minden szerződéses kapcsolatnak, a franchise-nak is vannak előnyei, mint ahogy árnyoldalai is. (mfor)
(fcentrum )
2008.10.15.